ACCEPT

חסרת צבע וריח, נוזלית בטמפרטורת החדר. נחשבת למחמצן חזק.

חומר משמר בתעשיית המזון של פירות וירקות ומיצים, בייצור דטרגנטים, חומר להסרת שאריות כלור ,ברום יוד ושאריות פרוקסיד. 

לחומצה זרחתית שימושים בתעשיית חומרי הניקוי ובתעשיית המזון.

החומצה נקראת גם חומצת מימן כלורי וגם חומצה הידרוכלורית. 

ידוע גם בעברית בשם נַשְׁדּוּר. האמוניה היא אחד הכימיקלים התעשייתיים הנפוצים בעולם.

אוריאה מסונתזת בגוף של אורגניזמים רבים כחלק ממחזור אוריאה.

ידועה גם בשם סודיום הדרוכסיד. בסיס חזק המיוצר בתהליך אלקטרוליזה  של מלח בישול.

פחמן דו-חמצני (CO2) במצב מוצק. בלחץ אטמוספירי רגיל  הוא עובר מיד למצב גזי (ומכאן שמו). תופעה זו קרויה המראה. בלחץ של 1 אטמוספירה קרח יבש ממריא בטמפרטורה של 78.5- מעלות צלזיוס וכתוצאה מכך משמש לקירור כאשר יש צורך בטמפרטורות נמוכות יותר מאלו שניתן להשיג בעזרת קרח רגיל על בסיס מים.

מלחי פוספט נוצרים בתגובה של פוספט עם מינרלים שונים ולהם שימושים רבים ומגוונים בתעשייה.

נקרא גם נתרן כלורי. מלח גבישי של כיל מופק מאידוי מי ים המלח.

נוצרת בתגובה בין אמוניה לפחמן דו חמצני. נקראת בעברית שתנן.

קלציום כלוריד נוזלי (38%) משמש למגוון רחב של תעשיות. חסר צבע וריח. בעל מסיסות טובה.

חסרת צבע וריח, נוזלית בטמפרטורת החדר. נחשבת למחמצן חזק.

חומר משמר בתעשיית המזון של פירות וירקות ומיצים, בייצור דטרגנטים, חומר להסרת שאריות כלור ,ברום יוד ושאריות פרוקסיד. 

החומצה נקראת גם חומצת מימן כלורי וגם חומצה הידרוכלורית. 

אוריאה מסונתזת בגוף של אורגניזמים רבים כחלק ממחזור אוריאה.

ידועה גם בשם סודיום הדרוכסיד. בסיס חזק המיוצר בתהליך אלקטרוליזה  של מלח בישול.

מלחי פוספט נוצרים בתגובה של פוספט עם מינרלים שונים ולהם שימושים רבים ומגוונים בתעשייה.

נקרא גם נתרן כלורי. מלח גבישי של כיל מופק מאידוי מי ים המלח.

נוצרת בתגובה בין אמוניה לפחמן דו חמצני. נקראת בעברית שתנן.

קלציום כלוריד נוזלי (38%) משמש למגוון רחב של תעשיות. חסר צבע וריח. בעל מסיסות טובה.

מופק בתגובה של חומצה גופרתית עם סלע פוספט.

מוכר גם בשם SOP. משמש לתעשיית הזכוכית, כחומר למניעת שריפה וכיבוייה ולתעשיית הקוסמטיקה להגברת הצמיגות.

מיוצר בתגובה בין חומצה גופרתית ולאלומיניום הדרוכסיד. יוצר שני סוגי הידרט.

משמש  כמקור לאלומיניום הדרוכסיד בתעשיות ואפליקציות רבות.

משמש כקואגולנט לטיפול במים ושפכים בריכוז חומר פעיל הגבוה (Al 11%-12%).

NC

לטיפול בשפכים קשים בתהליך של קואגולציה/פלוקולציה לסילוק TSS

משמש בקדם טיפול של שפכים למניעת ריחות כמו מימן גופרתי, 

חומר בצורה גרגרית לחיטוי פירות וירקות לאחר קטיף, בבתי אריזה .

חומר גראנולרי לחיטוי בריכות שחיה, מאגרי מים, מי שתייה לבע"ח, יצור דטרגנטים וחיטוי לולים. 

נוקסיקליר משמשת לחיזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי דיזל.

ידועה גם בשם אמוניום הדרוכסיד. משמש כחומר גלם לחומרי ניקוי בעיקר בפורמולציות לניקוי חלונות. ביצור מזון נחשב כחומר התפחה, מווסת חומציות, מעשיר טעם בתעשיית הטבק.

נוצר בתגובה שין סודה קאוסטית וגז כלור. נחשב לחומר מחמצן חזק.

נקרא גם ברזל כלוריד. משמש כקואגולנט לטיפול במים ושפכים.

החומר משמש לחיטוי מערכות מים לשתייה  והשקיה, ChloRun יעיל בקטילת מגוון רחב של פתוגניים.

חסרת צבע וריח, נוזלית בטמפרטורת החדר. נחשבת למחמצן חזק.

חומר משמר בתעשיית המזון של פירות וירקות ומיצים, בייצור דטרגנטים, חומר להסרת שאריות כלור ,ברום יוד ושאריות פרוקסיד. 

לחומצה זרחתית שימושים בתעשיית חומרי הניקוי ובתעשיית המזון.

החומצה נקראת גם חומצת מימן כלורי וגם חומצה הידרוכלורית. 

אוריאה מסונתזת בגוף של אורגניזמים רבים כחלק ממחזור אוריאה.

ידועה גם בשם סודיום הדרוכסיד. בסיס חזק המיוצר בתהליך אלקטרוליזה  של מלח בישול.

נקרא גם נתרן כלורי. מלח גבישי של כיל מופק מאידוי מי ים המלח.

נוצרת בתגובה בין אמוניה לפחמן דו חמצני. נקראת בעברית שתנן.

מוכר גם בשם SOP. משמש לתעשיית הזכוכית, כחומר למניעת שריפה וכיבוייה ולתעשיית הקוסמטיקה להגברת הצמיגות.

חומר בצורה גרגרית לחיטוי פירות וירקות לאחר קטיף, בבתי אריזה .

חומר גראנולרי לחיטוי בריכות שחיה, מאגרי מים, מי שתייה לבע"ח, יצור דטרגנטים וחיטוי לולים. 

ידועה גם בשם אמוניום הדרוכסיד. משמש כחומר גלם לחומרי ניקוי בעיקר בפורמולציות לניקוי חלונות. ביצור מזון נחשב כחומר התפחה, מווסת חומציות, מעשיר טעם בתעשיית הטבק.

החומצה החנקתית מיוצרת על-ידי חמצון אמוניה. נחשבת לחומצה חזקה.

נוצר בתגובה שין סודה קאוסטית וגז כלור. נחשב לחומר מחמצן חזק.

החומר משמש לחיטוי מערכות מים לשתייה  והשקיה, ChloRun יעיל בקטילת מגוון רחב של פתוגניים.

חסרת צבע וריח, נוזלית בטמפרטורת החדר. נחשבת למחמצן חזק.

חומר משמר בתעשיית המזון של פירות וירקות ומיצים, בייצור דטרגנטים, חומר להסרת שאריות כלור ,ברום יוד ושאריות פרוקסיד. 

לחומצה זרחתית שימושים בתעשיית חומרי הניקוי ובתעשיית המזון.

החומצה נקראת גם חומצת מימן כלורי וגם חומצה הידרוכלורית. 

ידוע גם בעברית בשם נַשְׁדּוּר. האמוניה היא אחד הכימיקלים התעשייתיים הנפוצים בעולם.

ידועה גם בשם סודיום הדרוכסיד. בסיס חזק המיוצר בתהליך אלקטרוליזה  של מלח בישול.

פחמן דו-חמצני (CO2) במצב מוצק. בלחץ אטמוספירי רגיל  הוא עובר מיד למצב גזי (ומכאן שמו). תופעה זו קרויה המראה. בלחץ של 1 אטמוספירה קרח יבש ממריא בטמפרטורה של 78.5- מעלות צלזיוס וכתוצאה מכך משמש לקירור כאשר יש צורך בטמפרטורות נמוכות יותר מאלו שניתן להשיג בעזרת קרח רגיל על בסיס מים.

מלחי פוספט נוצרים בתגובה של פוספט עם מינרלים שונים ולהם שימושים רבים ומגוונים בתעשייה.

מוכר גם בשם SOP. משמש לתעשיית הזכוכית, כחומר למניעת שריפה וכיבוייה ולתעשיית הקוסמטיקה להגברת הצמיגות.

ידועה גם בשם אמוניום הדרוכסיד. משמש כחומר גלם לחומרי ניקוי בעיקר בפורמולציות לניקוי חלונות. ביצור מזון נחשב כחומר התפחה, מווסת חומציות, מעשיר טעם בתעשיית הטבק.

החומצה החנקתית מיוצרת על-ידי חמצון אמוניה. נחשבת לחומצה חזקה.

נוצר בתגובה שין סודה קאוסטית וגז כלור. נחשב לחומר מחמצן חזק.

משמש כתוסף לביטומן ולאספלט .מגדיל את ערכי ה- PREFORMANCE GRADE) PGׂׂ) של האספלט.

חומצה באיכות סמיקונדוקטור עבור תעשיית ההי טק. עומדת בסטנדרטים הכי גבוהים.

נקרא גם ברזל כלוריד. משמש כקואגולנט לטיפול במים ושפכים.

מלח אנאורגני. מיוצר בתגובה בין אמוניה וחומצה גופרתית.

החומצה נקראת גם חומצת מימן כלורי וגם חומצה הידרוכלורית. 

ידועה גם בשם סודיום הדרוכסיד. בסיס חזק המיוצר בתהליך אלקטרוליזה  של מלח בישול.

נקרא גם נתרן כלורי. מלח גבישי של כיל מופק מאידוי מי ים המלח.

נוצרת בתגובה בין אמוניה לפחמן דו חמצני. נקראת בעברית שתנן.

קלציום כלוריד נוזלי (38%) משמש למגוון רחב של תעשיות. חסר צבע וריח. בעל מסיסות טובה.

מופק בתגובה של חומצה גופרתית עם סלע פוספט.

חומר בצורה גרגרית לחיטוי פירות וירקות לאחר קטיף, בבתי אריזה .

חומר גראנולרי לחיטוי בריכות שחיה, מאגרי מים, מי שתייה לבע"ח, יצור דטרגנטים וחיטוי לולים. 

החומצה החנקתית מיוצרת על-ידי חמצון אמוניה. נחשבת לחומצה חזקה.

נוצר בתגובה שין סודה קאוסטית וגז כלור. נחשב לחומר מחמצן חזק.

מלח אנאורגני. מיוצר בתגובה בין אמוניה וחומצה גופרתית.

החומר משמש לחיטוי מערכות מים לשתייה  והשקיה, ChloRun יעיל בקטילת מגוון רחב של פתוגניים.

תוסף מזון המספק לבע"ח (בקר ועופות) סידן וזרחן .

תוסף מזון המספק לבע"ח (בקר ועופות) סידן וזרחן .

תערובת של אוריאה וגופרת אמון המשמשת בתזונת בקר לבשר ולחלב.

החומצה נקראת גם חומצת מימן כלורי וגם חומצה הידרוכלורית. 

נקרא גם נתרן כלורי. מלח גבישי של כיל מופק מאידוי מי ים המלח.

נוצרת בתגובה בין אמוניה לפחמן דו חמצני. נקראת בעברית שתנן.

קלציום כלוריד נוזלי (38%) משמש למגוון רחב של תעשיות. חסר צבע וריח. בעל מסיסות טובה.

מופק בתגובה של חומצה גופרתית עם סלע פוספט.

מיוצר בתגובה בין חומצה גופרתית ולאלומיניום הדרוכסיד. יוצר שני סוגי הידרט.

משמש  כמקור לאלומיניום הדרוכסיד בתעשיות ואפליקציות רבות.

משמש כקואגולנט לטיפול במים ושפכים בריכוז חומר פעיל הגבוה (Al 11%-12%).

משמש בקדם טיפול של שפכים למניעת ריחות כמו מימן גופרתי, 

נוקסיקליר משמשת לחיזור פליטות של תחמוצות חנקן ממנועי דיזל.

משמש כתוסף לביטומן ולאספלט .מגדיל את ערכי ה- PREFORMANCE GRADE) PGׂׂ) של האספלט.

מלח אנאורגני. מיוצר בתגובה בין אמוניה וחומצה גופרתית.

החומצה משמשת כאלקטרוליט במצברים של מכוניות. כלומר, משמשת כמוליך חשמלי בתמיסה.

החומצה משמשת כאלקטרוליט במצברים של מכוניות.

חומר מליטה מיוחד וחדשני לשימוש במגוון יישומים.

המומחים שלנו ישמחו לענות על שאלותייך. מלא את השדות הבאים,
שלח ומומחה ייצור איתך קשר בהקדם

שם מלא
שם מלא הינו שדה חובה
דוא"ל
שדה אימייל אינו תקין
נייד
שדה נייד הינו חובה
תוכן ההודעה
תוכן ההודעה הינו שדה חובה
הסכמה לדיוור