לכיש גופרתי

בכל הרכבי הסדרה לכיש נכללים יסודות הקורט בכלאציה ע"י קורטין בריכוזים הבאים בח"מ (גרם יסוד בטון דשן):
300 מג"ר/ק"ג ברזל (Fe) 150 מג"ר/ק"ג מנגאן (Mn( 75 מג"ר/ק"ג אבץ (Zn)
11 מג"ר/ק"ג נחושת (Cu) ו-8 מג"ר/ק"ג מוליבדן (Mo)

מידע נוסף

טבלת הרכבים להורדה  (כקובץ אקסל-xlsx)

 

לחץ להורדת הקובץ

 

לכיש גופרתי